System ERP a CRM – różnice

erpcrmZarządzanie firmą wymaga często użycia zaawansowanych systemów informatycznych, które pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Dwa najważniejsze to system ERP i system CRM.

Są to dwa nowoczesne rozwiązania oparta na hurtowniach danych. Dzięki gromadzeniu dużej ilości informacji możemy dzięki nim przeprowadzić szczegółowe analizy a wyniki przedstawić w formie tabel bądź wykresów. Oczywiście istnieje możliwość takiego skonfigurowania tych aplikacji by korzystały z jednej bazy informacyjnej. Ma to swoje uzasadnienie szczególnie w dużych firmach, gdzie większość informacji się powtarza.

Niestety część ludzi myli ze sobą te dwa pojęcia. Mimo że skróty są podobne to mają inne znaczenie. System ERP odpowiada za zarządzanie zasobami w szerokim rozumienia tego słowa zakresie. Obejmuje swymi modułami takie działy jak księgowość, magazyn czy dział sprzedaży.

W przeciwieństwie do niego system CRM koncentruje się na zarządzaniu kontrahentami. Pozwala na generowanie raportów dotyczących sprzedaży dla poszczególnych odbiorców i zarządzanie potwierdzeniami dokonania przez nich wpłat. Jak widać systemy te zachodzą na siebie w sposób na tyle subtelny, że niełatwo odnaleźć linię podziału między nimi. Nie należy ich jednak mylić, gdyż ich podstawowe funkcjonalności są różne.

Przyszłość może jednak doprowadzić do trwałej integracji tych systemów. Stąd też twórcy oprogramowania coraz szerzej patrzą na szersze spektrum wyzwań biznesowych, które aplikacje CRM/ERP muszą adresować, aby lepiej sprawdzać się w nowej, cyfrowej rzeczywistości.