System HRM a ścieżka kariery w firmie

HRMZapewnienie rozwoju pracownikom leży w interesie każdego pracodawcy. Zwiększenie umiejętności każdego członka zespołu zawsze podnosi jego wydajność. Jak jednak stworzyć optymalną ścieżkę kariery dla każdej osoby uwzględniająca takie czynniki jak stanowisko pracy, predyspozycje itp.

W dużej firmie możemy wykorzystać system HRM. Umożliwia on zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o posiadane informacje na temat każdego z pracowników. Wiedza pozyskiwana jest z takiego systemu na zasadzie business intelligence. Jest to pojęcie określające pozyskiwanie wiedzy na podstawie informacji, które są magazynowane w hurtowniach danych, w tym przypadku systemie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wykorzystując oprogramowanie dla firm jesteśmy w stanie w sposób optymalny opracować system szkoleń i rozwoju umiejętności dla pracowników. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone z udziałem firm zewnętrznych ale również możemy poradzić sobie przy wykorzystaniu doświadczonych pracowników.

System HRM możemy zastosować również do procesu rekrutacji nowych pracowników. Pomoże on zatrudnić nam taką osobę, które naprawdę będzie dobrze działała w ramach firmy. Nie jest to może zbyt moralne rozwiązane ale biznes opiera się na regułach finansowych.