Archiwa tagu: hrm

Program kadry i płace w nowoczesnej firmie

kadryKażda nowoczesna firma wyposażona jest w program kadry i płace. Zadaniem tego oprogramowania dla firm jest ułatwienie pracy w działach księgowości i kadr.

Można go zastosować do wykonywania żmudnych czynności, które postarzając się okresowo. Jedną z takich czynności jest przygotowanie comiesięcznej listy płac. Zazwyczaj dane pracowników zmieniają się rzadko. Częściej odnotowujemy zmianę wysokości wynagrodzenia. Ręczne wykonywanie poprawek na takiej liście jest niezwykle żmudne. Można przy tym łatwo się pomylić. Jeśli wykorzystuje odpowiednie oprogramowanie dla firm procedura postępowania jest prosta. Wybieramy do edycji odpowiedni tym formularza. Wczytujemy daną osobę i poprawiamy interesujące nas informacje. Następnie program generuje odpowiednią listę płatności, którą dostarczamy do banku.

Drugim ważnym modułem tej aplikacji są kadry. Pozwalają one na zarządzanie danymi pracowników i tworzenie przejrzystych raportów. Dzięki ich wykorzystaniu mamy klarowną sytuację w firmie i jasność co do faktycznie ponoszonych kosztów.

Częstym mankamentem rozbudowanych systemów jest ich złożoność, która utrudnia użytkowanie początkującym użytkownikom. Uwzględniając to będziemy musieli zarezerwować przy zakupie takiego systemu na szkolenia dla pracowników. Pozwoli im to pracować nie tylko efektywniej ale i wykorzystywać wszystkie możliwości implementowanego rozwiązania.

Zobacz też co nauczyć się na szkoleniach firmowych z zakresu kadr i płac.

Usprawnienie pracy działu kadr

kadryDział kadr jest odpowiedzialny w każdej firmie nie tyko za zatrudnianie nowych pracowników ale również za zarządzanie ich pracą poprzez przydział do konkretnych zadań. Oczywiście przydziały odbywają się wobec kolejnych działów, których kierownicy dysponują pracownikami według własnych potrzeb.

W ramach działu kadr prowadzone są również działania mające na celu przygotowania systemów szkoleń czy motywacyjnych dla osób zatrudnionych. Aby ułatwić pracę w tym dziale warto zakupić program kadry i płace. Nie jest to rozwiązanie drogie a pozwoli na lepszą organizację pracy. Dobry program zredukuje ilość drukowanych dokumentów co pozwoli zredukować koszty związane z obsługą i eksploatację urządzeń biurowych, na których dotychczas drukowane były wszystkie dokumenty.

Zwiększenie wydajności tego działu możemy również osiągnąć poprzez zastosowanie systemy zarządzania zasobami ludzkimi /system HRM/. Jak pokazało doświadczenie wielu organizacji jest to rozwiązanie nad wyraz skuteczne. Pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji na podstawie dostarczonych informacji.

Dobry system wspomagający dostarczy również metody tworzenia atrakcyjnych wizualnie raportów, które będą mogły być przedstawiane kierownictwu i zarządowi firmy.

System HRM a ścieżka kariery w firmie

HRMZapewnienie rozwoju pracownikom leży w interesie każdego pracodawcy. Zwiększenie umiejętności każdego członka zespołu zawsze podnosi jego wydajność. Jak jednak stworzyć optymalną ścieżkę kariery dla każdej osoby uwzględniająca takie czynniki jak stanowisko pracy, predyspozycje itp.

W dużej firmie możemy wykorzystać system HRM. Umożliwia on zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o posiadane informacje na temat każdego z pracowników. Wiedza pozyskiwana jest z takiego systemu na zasadzie business intelligence. Jest to pojęcie określające pozyskiwanie wiedzy na podstawie informacji, które są magazynowane w hurtowniach danych, w tym przypadku systemie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wykorzystując oprogramowanie dla firm jesteśmy w stanie w sposób optymalny opracować system szkoleń i rozwoju umiejętności dla pracowników. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone z udziałem firm zewnętrznych ale również możemy poradzić sobie przy wykorzystaniu doświadczonych pracowników.

System HRM możemy zastosować również do procesu rekrutacji nowych pracowników. Pomoże on zatrudnić nam taką osobę, które naprawdę będzie dobrze działała w ramach firmy. Nie jest to może zbyt moralne rozwiązane ale biznes opiera się na regułach finansowych.